«Yerevan Mall» էլեկտրոնային հավելվածի գաղտնիության քաղաքականությունը և պայմանները

Երևան, 2020

 Խնդրում ենք ընթերցել «Yerevan Mall» էլեկտրոնային հավելվածի (այսուհետ` Հավելված) գաղտնիության քաղաքականությունը և պայմանները (այսուհետ` Քաղաքականություն) Հավելվածի հետագա օգտագործումից առաջ: Հավելվածի օգտատերը (այսուհետ` Օգտատեր) Հավելվածում գրանցվելով համաձայնում է Հավելվածի Քաղաքականությանը  և պարտավորվում է պահպանել դրանք:

Գաղտնիություն և անձնական տվյալներ.

Հավելվածում ամբողջական գրանցում ունենալու համար անհրաժեշտ են Օգտատիրոջ հետևյալ անձնական տվյալները` անուն, ազգանուն, սեռ, էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամար:

Մենք մեծ պատասխանատվությnւն ենք ցուցաբերում մեր Օգտատերերի անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման նկատմամբ և հավաստիացնում ենք, որ Օգտատերերի որևէ անձնական տվյալ ապօրինի կերպով չի տրամադրվի որևէ երրորդ կողմի: Օգտատերերի կողմից տրամադրվող անձնական տվյալների առնչությամբ մեր կողմից խստորեն պահպանվում են «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները: Օգտատիրոջ անձնական տվյալները օգտագործվում են բացառապես Հավելվածի պատշաճ աշխատանքի կազմակերպման համար: Մենք Օգտատերերի անձնական տվյալներ չենք վաճառում, ապօրինի կերպով չենք տրամադրում որևէ երրորդ կողմի և չենք հրապարակում դրանք կոմերցիոն նպատակներով: Անձնական տվյալներ կարող են տրամադրվել երրորդ կողմերի բացառապես ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև այն կողմերին, որոնք ենթադրում են Հավելվածի միջոցով կազմակերպվող էլեկտրոնային վճարումներ: