«Երևան Մոլ» առևտրի և զվարճանքի համալիրի տարածքում գործող Նավապետ Քիդի զվարճանքի կենտրոնում խաղային ավտոմատներից և սարքավորումներից օգտվելու անվտանգության կանոնններ

 1. Այցելուները և/կամ ուղեկցող անձինք ինքնուրույն են որոշում իրենց և/կամ իրենց երեխայի համար /այսուհետ՝ Այցելուները և/կամ ուղեկցող անձինք և իրենց երեխաները միասին կանվանվեն՝ Հաճախորդներ/ «Երևան Մոլ» առևտրի և զվարճանքի համալիրի տարածքում գործող Նավապետ Քիդի զվարճանքի կենտրոնում /այսուհետ՝ Կենտրոն/ գտնվող ցանկացած խաղային ավտոմատներից, սարքավորումներից և սրահներից / այսուհետ՝ Սարքավորումներ / օգտվելու նպատակահարմարությունը և գրավչությունը, հաշվի առնելով իրենց առողջական վիճակը, առկա ռիսկերի աստիճանը, առաջնորդվելով սույն անվտանգության կանոններով, Կենտրոնի տարածքում առկա գրավոր նախազգուշացումներով և սահմանափակումներով /այսուհետ անվտանգության կանոնները, գրավոր նախազգուշացումները և սահմանափակումները միասին կանվանվեն՝ Կանոններ/։
 2. Այցելուները կրում են անհատական պատասխանատվություն Կանոնների պահպանման համար։ Մենք խորհուրդ չենք տալիս հղի կանանց, սրտանոթային, նյարդային հիվանդություններով տառապող մարդկանց, վեստիբուլյար ապարատի խանգարումներ և ողնաշարի հիվանդություններ ունեցող մարդկանց օգտվել «էքստրիմալ» և «հուզիչ» այն Սարքավորումներից, որոնք առկա են Կենտրոնի տարածքում։
 3. Այն բոլոր Հաճախորդների մուտքը Կենտրոնի տարածք խստիվ արգելվում է, որոնք գտնվում են ալկոհոլի կամ թմրամիջոցների ազդեցության տակ:
 4. Կենտրոնում գտնվող Սարքավորումներից կարող են օգտվել միայն այն Հաճախորդները, որոնք ունեն Կենտրոնի կողմից թողարկված համապատասխան պլաստիկ քարտեր, որոնց միջոցով գործարկվում են Կենտրոնում գործող հիմնական Սարքավորումները։
 5. Հաճախորդները պարտավոր են խստիվ հետևել Կենտրոնի աշխատակիցների և խաղավարների հրահանգներին և խորհուրդներին, Կենտրոնի Սարքավորումների վերաբերյալ ներկայացված գրավոր տեղեկատվությանը և զգուշացումներին (ներառյալ, սակայն առանց սահմանափակման Սարքավորումներից օգտվելու պարտադիր պահպանման կանոններ, տեխնիկական և անվտանգության կանոններ և պահանջներ)։
 6. Այն բոլոր Հաճախորդները, որոնց համար իրենց մարմնի առանձնահատկությունների (քաշի, չափսի և հասակի) պատճառով անվտանգության միջոցների կիրառումը հնարավոր չե, չեն կարող օգտվել այդ համապատասխան սարքավորումներից։
 7. Հաճախորդներին արգելվում է կատարել ցանկացած գործողություն, որը կարող է վնասվածքներ պատճառել իրենց և/կամ Կենտրոնի տարածքում գտնվող անձանց։
 8. Հաճախորդներին արգելվում է կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք նպատակ են հետապնդում անտեսել և խախտել սարքավորումներից օգտվելու պարտադիր պահպանման կանոնները, տեխնիկանան և անվտանգության կանոնները և պահանջները։
 9. Հաճախորդներին արգելվում է կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք նպատակ են հետապնդում վնասել Սարքավորումները և դրանց անվտանգության միջոցները։
 10. Հաճախորդներին արգելվում է Սարքավորումներից օգտվելու ժամանակ նետել իրեր, կանգնեցնել Սարքավորումների շարժվող մասերը, ընդունել սնունդ, ըմպելիքներ, իր հետ ունենալ սուր, երկար, ծավալուն և չամրակցված իրեր (գլխարկներ, ակնոցներ, հեռախոսներ, բանալիներ, մետաղադրամներ և այլն)։     
 11. Հաճախորդներին արգելվում է առանց Կենտրոնի աշխատակիցների և խաղավարների հրահանգների և/կամ թույլտվության մուտք գործել սարքավորումներից օգտվելու անմիջական տարածք/վայր։
 12. Հաճախորդները նյութական պատասխանատվություն են կրում Կենտրոնի գույքին կանխամտածված գործողությունների արդյունքում վնաս պատճառելու համար։
 13. Այն բոլոր դեպքերում, երբ Հաճախորդները կհրաժարվեն կատարել սույն կանոնների պահանջները, իրենք Կենտրոնի աշխատակիցների և խաղավարների կողմից չեն թույլատրվի Սարքավորումներին մուտք գործել։ Կենտրոնի տնօրինությունը պատասխանատվություն չի կրում այն բոլոր դժբախտ պատահարների համար, որոնք տեղի են ունեցել Հաճախորդների կողմից սույն Կանոնների չկատարման և/կամ չկատարման արդյունքում։
 14. Կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում Կենտրոնի տարածքում թողնված և/կամ կորցրած իրերի համար։

 

 

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով

«Երևան Մոլ» առևտրի և զվարճանքի համալիրի տարածքում գործող Նավապետ Քիդի զվարճանքի կենտրոնում համապատասխան վճարումների ընդունման և վճարումների վերադարձման նպատակով Այցելուներին տրամադրվում է 14 օրյա ժամկետ՝ համապատասխան վճարումը կատարելու օրվանից։